Obsah

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Typ: ostatné
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

V zmysle vyhlášky  štatistického  úradu  SR č. 250/2017  Z. z.  sa toto  zisťovanie  uskutoční  aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.


Príloha

Vytvorené: 6. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2019 17:21
Autor: Štatistický úrad SR