Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Milan Dohnanský

Späť