Obsah

Späť

Komunitný plán sociálnych služieb

 

 

V zmysle §83 zákona NR SR 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v neskoršom znení a doplnení uverejňuje Mesto Dubnica nad Váhom návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na verejnú diskusiu.

Pripomienky je potrebné zasielať na e-mailovú adresu alena.masarova@dubnica.eu

Dokument k nahliadnutiu Komunitný plán sociálnych služieb

Vyvesené: 3. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Späť