Obsah

Späť

MESTO Dubnica nad Váhom vyhlasuje výberové konanie "RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA"

MESTO

Dubnica nad Váhom

vyhlasuje výberové konanie
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta:

RIADITEĽ  TECHNICKÝCH  SLUŽIEB  MESTA

Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Zamestnávateľ:

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Typ pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1700.-€

Úplné znenie Výberového konania si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 1. 2019

Dátum zvesenia: 25. 1. 2019

Späť