Obsah

Späť

Návrh dodatku č.1 k Zmluve č. 23/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia

 

Návrh dodatku č.1

k Zmluve č. 23/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia

Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza

Celý dokument (163.26 kB)

Vyvesené: 29. 9. 2022

Dátum zvesenia: 15. 10. 2022

Späť