Obsah

Späť

Návrh dodatku č.1 k Zmluve č. 24/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia

 

Návrh dodatku č.1

k Zmluve č. 24/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Súkromná zákadná umelecká škola

 Celý dokumet (158.32 kB)

Vyvesené: 29. 9. 2022

Dátum zvesenia: 15. 10. 2022

Späť