Obsah

Späť

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 

Opis predmetu dražby

Bytový dom súp. č . 427 je umiestnený na ulici Bratislavská, v meste Dubnica nad Váhom, v centrálnej časti mesta. Ide o starší murovaný bytový dom, ktorý má 1 vchod, s orientačným číslom 2, 1 podzemné podlažie, 3 nadzemné podlažia, sedlovú strechu. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory (obchod, služby) a kotolňa (k bytom nie sú pridelené pivnice}, na nadzemných podlažiach sú bytové jednotky.

 

Úplné znenie Oznámenia o dobrovoľnej dražbe si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (1.46 MB)

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: JUDr. Miroslav Holčík

Späť