Obsah

Späť

Pozvánka na 31. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť