Obsah

Späť

Pozvánka na 32. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť