Obsah

Späť

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe navrhovanej činnosti:
"Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom"

 

Úplné znenie Rozhodnutia si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (202.85 kB)

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Vít Ondráš vedúci odboru

Späť