Obsah

Späť

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Milan Dohnanský

Späť