Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Lieskovec

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

  • oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Lieskovec č. 2, v k.ú. Prejta (ďalej len „ ZO Lieskovec č. 2") v zmysle § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (565.72 kB)

Vyvesené: 2. 8. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Jana Hanzelová vedúca odboru

Späť