Obsah

Späť

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
(podľa§ 140 Exekučného poriadku)

Oznamujem, že na základe:

1. Vykonateľného exekučného titulu - výkaz nedoplatkov č.8888025732 zo dňa 07.02.2011, vykonateľný 10.03.2011, ktorý vydal DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.; výkaz daňových nedoplatkov č. výkaz daňových nedoplatkov č. 01232927/2020 zo dňa 29.07.2020, vykonateľný 29.07.2020, ktorý vydal Daňový úrad Trenčín, ktorým sa ukladá povinnému:

 

Úplné znenie Vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 9. 2022

Dátum zvesenia: 4. 11. 2022

Zodpovedá: JUDr. Marcel Kroupa súdny exekútor

Späť