Obsah

Späť

Zámer predať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok za rodinným domom na ulici Bottova.

 

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje 

zámer predať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa
    -   pozemok za rodinným domom na ulici Bottova.

 

Úplné znenie Zámeru si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (156.27 kB)

 

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 15. 12. 2022

Zodpovedá: JUDr. Iveta Orgoníková

Späť