Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: JUDr. Juraj Džima

Späť