Obsah

 

 

Archív - zákazka 'VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZA ÚČELOM STANOVENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY'

 • Názov
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZA ÚČELOM STANOVENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
 • Kategória zákazky
  Určenie PHZ
 • Popis
  Projektová dokumentácia - Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom
 • Dátum zverejnenia
  4.3.2021
 • Zakázka stornovaná k