Obsah

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie - Profil obstarávateľa Mesto Dubnica nad Váhom

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

portal.eks.sk - Detail objednávateľa Mesto Dubnica nad Váhom

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/2442

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276