Obsah

Späť

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica - Nábytok

 • Názov
  Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32 – Knižnica - Nábytok
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
 • Dátum zverejnenia
  24.10.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 24. 10. 2019

Dátum zvesenia: 18. 10. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť