Obsah

Späť

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Učebné pomôcky do odborných učební

 • Názov
  Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Učebné pomôcky do odborných učební
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
 • Dátum zverejnenia
  19.8.2019
 • Zakázka stornovaná k

Vyvesené: 19. 8. 2019

Dátum zvesenia: 13. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť