Obsah

Späť

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Zariadenie

 • Názov
  Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - Zariadenie
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
 • Dátum zverejnenia
  7.7.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 7. 7. 2019

Dátum zvesenia: 1. 7. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť