Obsah

Späť

Pasport stavby Chateau Mignon

 • Názov
  Pasport stavby Chateau Mignon
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je pasport stavby Chateau Mignon – stavba s.č. 949, parc. č. 1304, zapísaná na LV 2576, k.ú.: Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
 • Dátum zverejnenia
  6.5.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 6. 5. 2021

Dátum zvesenia: 1. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť