Obsah

Späť

Rekonštrukcia komunikácie v mestskej časti Prejta – ul. Družstevná

 • Názov
  Rekonštrukcia komunikácie v mestskej časti Prejta – ul. Družstevná
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti komunikácie. Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie starých obrubníkov a prídlažby po oboch stranách komunikácie, vyspravenie podkladu betónom po prekopoch a prídlažbe, výškovú úpravu poklopov a vpustí, odfrézovanie časti povrchu komunikácie, úprava vstupov do jednotlivých rodinných domov, osadenie nových obrubníkov, položenie nového povrchu komunikácie z asfaltovej zmesi, odvoz a likvidácia sute. Prílohou tejto je výkres situácie a výkaz výmer.
 • Dátum zverejnenia
  14.4.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 14. 4. 2020

Dátum zvesenia: 9. 4. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť