Obsah

Späť

Sadové úpravy pri bytovom dome Centrum I 39

 • Názov
  Sadové úpravy pri bytovom dome Centrum I 39
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je výsadba drevín do verejnej zelene v Meste Dubnica nad Váhom podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze-výmer tejto výzvy.
 • Dátum zverejnenia
  9.11.2020
 • Zakázka stornovaná k

Vyvesené: 9. 11. 2020

Dátum zvesenia: 4. 11. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť