Obsah

Späť

Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom

 • Názov
  Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru a súvisiace inžinierske činnosti pri realizácii stavby: „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Dátum zverejnenia
  13.5.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 13. 5. 2021

Dátum zvesenia: 8. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť