Obsah

Späť

Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6

 • Názov
  Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6
 • Kategória zákazky
  Nadlimitné zákazky
 • Popis
  Predmet zákazky : „Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6"

  Zverejnenie zadávania : Vo vestníku VO-č.212/2013 pod 17904- MMS dňa 30.10.2013
  V Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú.v.EÚ/S) dňa 02.11.2013

  Predkladanie ponúk do : 09.12.2013 ; 12:55 hod
  Termín dodania predmetu zákazky : po podpise zmluvy

  Kontaktná osoba verejného obstarávateľa : Ing. Šárka Kurucová, Bratislavská 1766/35, 018 41 Dubnica nad Váhom, t.č. +421 904 543 788, e-mail : kurucovasarka@mail.t-com.sk
 • Dátum zverejnenia
  4.11.2013
 • Zakázka stornovaná k

Vyvesené: 4. 11. 2013

Dátum zvesenia: 30. 10. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť