Obsah

Späť

Výsadba drevín a krov v meste Dubnica nad Váhom

 • Názov
  Výsadba drevín a krov v meste Dubnica nad Váhom
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je výsadba drevín do verejnej zelene v meste Dubnica nad Váhom podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk a vo výkaze výmer.
 • Dátum zverejnenia
  29.10.2020
 • Zakázka stornovaná k

Vyvesené: 29. 10. 2020

Dátum zvesenia: 24. 10. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť