Obsah

Späť

Registratúrna značka:

autorská odmena za použ. hud. diela koncert Jiří Zmožek

Číslo: 51110195
Dodávateľ: SOZA Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava
Dátum: 21.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 11,76 €
Predmet: pdf scan0060.pdf (720 kb)

Vyvesené: 21. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť