Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodávka elrktriny

Číslo: 1211000034
Dodávateľ: Komunal Energy, a.s.
Dátum: 24.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 023,36 €
Predmet: pdf 20110222165037.pdf (243 kb)

Vyvesené: 24. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť