Obsah

Späť

Registratúrna značka:

mikrofony SHURE 5ks

Číslo: 51110713
Dodávateľ: Bc. Anton Šepták - TONAS
Dátum: 23.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 950,00 €
Predmet: pdf 51110713.pdf (138 kb)

Vyvesené: 23. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť