Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.11 .2007, Dodatku č . 1 zo dňa 6.12.2007 a Vašej objednávky Vám fakturujeme ročnú údržbu a metodickú podporu Informačného systému liS MIS na obdobie 9.1 .2012-8.1.2013:

Číslo: 51111214
Dodávateľ: A.V.I.S., spol. sr. o., Drobného 27 PSČ, 841 01 Bratislava
Dátum: 13.01.2012
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 8 667,58 €
Predmet: pdf 51111214.pdf (140 kb)

Vyvesené: 13. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť