Obsah

Späť

Registratúrna značka:

odmena za vyseparovaný odpad/papier lepenka za 2.polrok 2010

Číslo: 41110010
Dodávateľ: ENVI-PAK, a.s. Btratislava
Dátum: 01.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 893,61 €
Predmet: pdf 20110301104933.pdf (264 kb)

Vyvesené: 1. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť