Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom"

Číslo: 51110798
Dodávateľ: TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Absberggasse 47, A-1103 Wien
Dátum: 04.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 525 537,08 €
Predmet: pdf 51110798.pdf (602 kb)

Vyvesené: 4. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť