Obsah

Späť

Registratúrna značka:

stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom"

Číslo: 51111134
Dodávateľ: TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Dátum: 20.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 077 288,54 €
Predmet: pdf 51111134.pdf (100 kb)

Vyvesené: 20. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť