Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Stavebné úpravy poškodeného chodníka pri cyklistickej trase na ul. Obrancov mieru

Číslo: 51111155
Dodávateľ: Pavol Kunert - KURT
Dátum: 28.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 23 897,14 €
Predmet: pdf 51111155.pdf (152 kb)

Vyvesené: 28. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť