Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 02/2011
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 24.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 580,30 €
Predmet: pdf 20110222165431.pdf (211 kb)

Vyvesené: 24. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť