Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 2011011
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM
Dátum: 24.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 026,42 €
Predmet: pdf 20110222163007.pdf (248 kb)

Vyvesené: 24. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť