Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110269
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM
Dátum: 29.04.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 231,70 €
Predmet: pdf 51110269.pdf (280 kb)

Vyvesené: 29. 4. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť