Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 5111028
Dodávateľ: PETMART, s.r.o.
Dátum: 29.04.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 880,83 €
Predmet: pdf 51110258.pdf (230 kb)

Vyvesené: 29. 4. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť