Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110359
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110359.pdf (614 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť