Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110358
Dodávateľ: PETMART, s.r.o.
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 050,58 €
Predmet: pdf 51110358.pdf (573 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť