Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110356
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 160,62 €
Predmet: pdf 51110356.pdf (561 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť