Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110355
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 654,40 €
Predmet: pdf 51110355.pdf (558 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť