Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110793
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM
Dátum: 05.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110793.pdf (101 kb)

Vyvesené: 5. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť