Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene

Číslo: 51110760
Dodávateľ: PETMART, s.r.o.
Dátum: 05.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 761,68 €
Predmet: pdf 51110760.pdf (101 kb)

Vyvesené: 5. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť