Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene k. č.2 za 9/2011

Číslo: 51110899
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 050,58 €
Predmet: pdf 51110899.pdf (133 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť