Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene k. č.4 za 9/2011

Číslo: 51110888
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 160,62 €
Predmet: pdf 51110888.pdf (114 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť