Obsah

Späť

Registratúrna značka:

údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/2011

Číslo: 51110215
Dodávateľ: PETMART, s.r.o., Nová Dubnica
Dátum: 07.04.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 550,70 €
Predmet: pdf 51110215.pdf (108 kb)

Vyvesené: 7. 4. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť