Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 9/2011

Číslo: 51110898
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 761,68 €
Predmet: pdf 51110898.pdf (133 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť