Obsah

Späť

Registratúrna značka:

údržba mestskej zelene v lok. č.2

Číslo: 51110239
Dodávateľ: PETMART, s.r.o., Nová Dubnica
Dátum: 19.04.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 719,90 €
Predmet: pdf 51110239.pdf (96 kb)

Vyvesené: 19. 4. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť