Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 7/2011

Číslo: 51110649
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 23.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 654,40 €
Predmet: pdf 51110649.pdf (111 kb)

Vyvesené: 23. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť